02:16 ICT Thứ năm, 19/05/2022
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2021 - 2022
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, trường THCS Võ Thị Sáu lập kế hoạch kiểm tra học kỳ II như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học trong học kỳ II năm học 2021-2022;
Trên cơ sở kết quả hoạt động dạy học ở học kỳ I, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý chuyên môn, phát huy kết quả đạt được và tìm giải pháp khắc phục hạn chế, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng dạy - học.
II. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH HỌC KỲ II
1. Thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT (đối với khối 7,8,9) và Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ GDĐT (đối với khối 6)
2. Việc kiểm tra kết quả học tập của học sinh phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng được quy định, Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.
3. Kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra cuối kỳ. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước; đối với môn ngoại ngữ, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.
4. Linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có sự điều chỉnh hợp lý, kịp thời.
>>XEM ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY<<