14:28 EDT Chủ nhật, 14/08/2022
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021 – 2022

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU

LỊCH KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC: 2021 – 2022
 
Thứ/Ngày Buổi Thời gian Môn Phòng thi Ghi chú
Thứ TƯ
10/8/2022
Sáng 7h00 – 8h30 Toán 6;
Toán 7
Phòng 1  
Toán 8 Phòng 2  
7h00 – 8h15 Âm nhạc 8 Phòng 3  
8h45 – 9h45 Tiếng anh 6 Phòng 1  
Tiếng anh 7 Phòng 2  
Tiếng anh 8 Phòng 3  
10h00 – 10h45 GDCD 8;
Công nghệ 8;
Vật lý 8
Phòng 3  
Thứ NĂM
11/8/2022
Sáng 7h00 – 8h30 Ngữ văn 6; 7 Phòng 1  
Ngữ văn 8 Phòng 2  
8h45 – 9h30 Công nghệ 6;
GDCD 6;
Công nghệ 7;
Địa lý 7
Phòng 1  
Hóa học 8 Phòng 2  
9h45 – 10h30 Sinh học 8 Phòng 2  
Phước Long, ngày 28 tháng 7 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Võ Thị Thu Huyền