Kết hợp CNTT vào môn giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và gây hứng thú cho học sinh với phân môn đá cầu lớp 9 trường THCS Võ Thị Sáu

Người thực hiện:Nguyễn Văn Sơn - Giáo viên GDTC

Người thực hiện:Nguyễn Văn Sơn - Giáo viên GDTC

SKKN - CSTĐ: Kết hợp CNTT vào môn giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và gây hứng thú cho học sinh với phân môn đá cầu lớp 9 trường THCS Võ Thị Sáu – Thành phố Nha Trang
1. Sự cần thiết của đề tài
     Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hóa chung, là một sự tổn hợp của những thành tựu xã hội trong sự nghiệp sáng tạo và sử dụng những biện pháp chuyên môn để điều khiển sự phát triển thể chất của con người một cách cho chủ định nhằm nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Là một mặt của giáo dục toàn diện không thể thiếu của nhà trường THCS, là biện pháp tích cực nhất nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho học sinh, đẩy mạnh sự phát triển nhịp nhàng, cân đối cơ thể, tăng cường tố chất, nâng cao khả năng vận động của học sinh. Nhưng hiện nay còn một số các em lười vận động, lười tập TDTT hoặc có tập nhưng với cảm giác không thích thú, gượng ép dẫn dến tập luyện không hiệu quả, sức khỏe giảm sút hoặc không được duy trì và tăng cường làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, lao động hoặc các lĩnh vực, hoạt động khác trong cuộc sống. Tại sao, phải chăng các em không hứng thú với môn học, học một cách thụ động, đối phó với môn học, chương trình đề ra. Với sự thay đổi quan điểm, quán triệt mạnh mẽ của ngành giáo dục về phương pháp giảng dạy, công nghệ thông tin được ứng dụng rất nhiều vào các môn học khác nhau, giáo án điện tử được sử dụng nhiều trong các tiết học và bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả. Vậy tại sao môn thể dục không ứng dụng CNTT vào các tiết học để nâng cao chất lượng giảng dạy ? Và ứng dụng công nghệ thông tin có mang lại hứng thú cho học sinh trong tiết học thể dục hay không. Năm 2008 – 2009, bộ Giáo Dục và Đào tạo quyết điịnh chọn chủ đề năm học là “ Năm ứng dụng CNTT” để nâng cao chất lượng giảng dạy. Vì vậy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là việc làm cấp thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Thể dục vốn được coi là môn phụ không cần thiết với cách đánh giá là Đạt và Chưa Đạt nên việc học có khi bị xem thường và coi nhẹ. Nhưng quan điểm như vậy là vô cùng sai lầm bởi nếu con người không có sức khỏe hoặc sức khỏe yếu thì hiệu quả công việc sẽ giảm sút. Nếu nói trí tuệ có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế của xã hội đất nước thì sức khỏe là nền tảng của trí tuệ. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong trường học đối với môn giáo dục thể chất chưa được phổ biến hay nói đúng hơn là chưa thực hiện được. Với đặc điểm riêng biệt môn giáo dục thể chất thì việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
     Vì vậy với những lý do trên tôi đã tìm tòi nghiên cứu, tham khảo tư liệu và quyết định thực hiện sáng kiến: Kết hợp CNTT vào môn giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và gây hứng thú cho học sinh với phân môn đá cầu lớp 9 trường THCS Võ Thị Sáu – Thành phố Nha Trang ” với mong muốn có thể tìm ra hướng đi cho giáo viên GDTC có thể áp dụng CNTT vào quá trình giảng dạy làm cho chất lượng giáo dục đạt hiểu quả.
>>Xem nội dung đầy đủ tại đây!<<