Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Dưới đây là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo cần thiết trong quá trình quản lí hành chính, cấp phép và chỉnh sửa văn bằng, ... rất cần thiết đối với cán bộ quản lí, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh học sinh.

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Xem nội dung
Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở Xem nội dung
Thủ tục điều chỉnh nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở Xem nội dung
Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở Xem nội dung
Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường Xem nội dung
Thủ tục tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Xem nội dung
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước Xem nội dung
Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học cơ sở Xem nội dung
Thủ tục cho phép thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục Xem nội dung
Thủ tục cho phép sáp nhập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục Xem nội dung
Thủ tục cho phép chia, tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục Xem nội dung
Thủ tục cho phép trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ Xem nội dung
Thủ tục cho phép giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục (theo đề nghị của nhà trường, nhà trẻ) Xem nội dung
Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục Xem nội dung

Tác giả bài viết: c2vtsau-nt.khanhhoa.edu.vn

Nguồn tin: Thủ tục hành chính PGD&ĐT tp Nha Trang