Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hình ảnh và sự kiện

Đây là các hình ảnh nổi bật về quá trình hình thành, phát triển trưởng thành của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam