TIN BÀI “ NGOẠI KHÓA THỰC HÀNH SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU” NĂM HỌC: 2021-2022

TIN BÀI “ NGOẠI KHÓA THỰC HÀNH SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU” NĂM HỌC: 2021-2022
Ngày 7/5/2022 Liên đội trường THCS Võ Thị Sáu phối hợp với nhân viên y tế tổ chức buổi ngoại khóa “Thực hành sơ cấp cứu ban đầu.
     Sơ cấp cứu có tầm quan trọng đối với nạn nhân vì sơ cấp cứu ban đầu sẽ quyết định sự sống chết của nạn nhân. Sơ cứu kịp thời và đúng cách sẽ để lại ít di chứng hoặc nhẹ nhất có thể, các chứng năng sinh hoạt sẽ sớm phục hồi.
     Nhận thấy vai trò quan trọng của việc tập huấn thực hành sơ cấp cứu cho học sinh, giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết ban đầu cho học sinh về các biện pháp sơ cấp cứu một số tai nạn thương tích. Ngày 7/5/2022 Liên đội trường THCS Võ Thị Sáu phối hợp với nhân viên y tế tổ chức buổi ngoại khóa “Thực hành sơ cấp cứu ban đầu.
     Trong buổi ngoại khóa, các em học sinh được trực tiếp quan sát cách sơ cứu một số vết thương. Sau đó các em còn được thao tác thực hành trực tiếp xử lý băng bó các vết thương dưới sự hướng dẫn kĩ thuật của nhân viên y tế.
     Qua buổi ngoại khóa, các em đã được giáo dục một số kỹ thuật cấp cứu ban đầu và phương pháp tự sơ cứu khi gặp tai nạn thương tích cũng như có kiến thức và có thể thực hành khi có tai nạn.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa