14:20 EDT Thứ bảy, 23/03/2019
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Quyết định Khen thưởng

Các quyết định khen thưởng GV, HS năm học 2015-2016

STT NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH XEM QĐ GHI CHÚ
1 Quyết định khen thưởng GV, HS đạt thành tích cao trong kì thi chọn HSG cấp Tỉnh năm học 2015-2016 Nhấp vào! Số: 348/QO-SGDDT 
2 Quyết định khen thưởng GV, HS đạt thành tích cao trong kì thi chọn HSG cấp Tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay  năm học 2015-2016 Nhấp vào! Số: 01/QD-SGDDT 
3 Danh sách học sinh được cấp giấy chứng nhận trong kì thi giải toán Tiếng Việt qua internet cấp Tỉnh Nhấp vào! Số: 411/QĐ-SGDĐT
4 Quyết định cấp Giấy chứng nhận học sinh đạt thành tích trong cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp Tỉnh năm học 2015-2016 Nhấp vào! Số: 189/QD-SGDDT 
5 Kết quả kì thi chọn HSG THCS cấp Tỉnh năm học 2015 - 2016 Nhấp vào! Số: 384/SGDDT-KT&KD 
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong kỳ thi  chọn học sinh giỏi Trung học cơ sở cấp Thành phố năm học 2015-2016 Nhấp vào! Số:  1657 /QĐ-GDĐT-THCS