15:38 EST Thứ tư, 14/11/2018
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Quyết định Khen thưởng

Nhấp vào hình để đến video bài hát!
Nhấp vào hình để đến trang thông tin của BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

Các quyết định khen thưởng GV & HS năm học 2016 - 2017

STT NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH XEM QĐ GHI CHÚ
1 Quyết định Về việc khen thưởng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở Tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 - 2017 Nhấp vào! Số: 1220/QĐ-SGDĐT 
2 Quyết định Về việc cấp giấy chứng nhận học sinh đạt thành tích trong Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Tỉnh năm học 2016 - 2017  Nhấp vào! Số: 235/QĐ-SGDĐT 
3 Quyết định Về việc khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp thành phố năm học 2016-2017 Nhấp vào! Số: 411/QĐ-SGDĐT
4 Danh sách học sinh được cấp giấy chứng nhận trong kì thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2016-2017  Nhấp vào! Số:  278/QĐ-SGDĐT
5   Nhấp vào! Số: 
6   Nhấp vào! Số: