12:32 EDT Thứ tư, 01/04/2020
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Công văn Chỉ thị

Hoạt động giáo dục

 

STT Số CV/QĐ Cấp Nội dung Ngày Xem hoặc tải
1 70/QĐ-VTS VTS Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh  24/12/2018 Nhấp vào!
2 394 /GDĐT-TH PGD V/v tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, đạo đức nhà giáo trong trường học 05/04/2019 Nhấp vào!
3 663/SGDĐT-CTTT SGD V/v triển khai Kế hoạch số 2467/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa 12/04/2019 Nhấp vào!

BGD: bộ Giáo dục
SGD: Sở Giáo dục
PGD: Phòng Giáo dục
VTS: Trường