00:25 EDT Thứ sáu, 28/04/2017
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

LIÊN KẾT ĐẾN

Mail khanhhoa.edu.vn
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hoà
Phòng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang
Diễn đàn giáo dục
giaoan.violet.vn

Trang nhất » THỜI KHOÁ BIỂU

Nhấp vào hình để đến trang thông tin của BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

Thời Khoá Biểu Khối 8 & Khối 9

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8, 9 ( số 2 ) NĂM HỌC: 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 05/12/2016)

Thời Khoá Biểu Khối 6 & Khối 7

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6,7 ( số 3) NĂM HỌC: 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 16/01/2017)

Thời khóa biểu môn Thể dục - Tin học (học trái buổi)

THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC NĂM HỌC: 2015 - 2016 Áp dụng từ ngày 04 /01 /2016