03:24 ICT Thứ tư, 27/03/2019
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Quyết định Khen thưởng

Các quyết định khen thưởng GV & HS năm học 2016 - 2017

STT NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH XEM QĐ GHI CHÚ
1 Quyết định Về việc khen thưởng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở Tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 - 2017 Nhấp vào! Số: 1220/QĐ-SGDĐT 
2 Quyết định Về việc cấp giấy chứng nhận học sinh đạt thành tích trong Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Tỉnh năm học 2016 - 2017  Nhấp vào! Số: 235/QĐ-SGDĐT 
3 Quyết định Về việc khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp thành phố năm học 2016-2017 Nhấp vào! Số: 411/QĐ-SGDĐT
4 Danh sách học sinh được cấp giấy chứng nhận trong kì thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2016-2017  Nhấp vào! Số:  278/QĐ-SGDĐT
5   Nhấp vào! Số: 
6   Nhấp vào! Số: