20:28 ICT Thứ bảy, 20/04/2024
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Văn bản HC

Kế hoạch trường

 
STT CẤP BAN HÀNH THỜI GIAN NỘI DUNG
1 BLĐ trường 11/04/2022 Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý trong nhà trường đến năm 2025
2 BLĐ trường 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022
3 BLĐ trường 07/10/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
4 BLĐ trường 25/08/2022 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023