13:31 ICT Thứ bảy, 13/04/2024
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Văn bản HC

Hoạt động giáo dục

 

STT Số CV/QĐ Cấp Nội dung Ngày Xem hoặc tải
1 70/QĐ-VTS VTS Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh  24/12/2018 Nhấp vào!
2 394 /GDĐT-TH PGD Tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, đạo đức nhà giáo trong trường học 05/04/2019 Nhấp vào!
3 663/SGDĐT-CTTT SGD Triển khai Kế hoạch số 2467/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa 12/04/2019 Nhấp vào!
4 11/GDĐT-HC PGD Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 05/01/2021 Nhấp vào!

BGD: bộ Giáo dục
SGD: Sở Giáo dục
PGD: Phòng Giáo dục
VTS: Trường