14:52 ICT Thứ bảy, 20/04/2024
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Văn bản HC

Hướng dẫn chuyên môn

I. HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN

STT Số CV/QĐ Thời gian Nội dung (nhấp vào để xem hoặc tải về)
1 153/GDĐT-HC 05/04/2019
 
V/v Triển khai thực hiện Thông tư 22 Hướng dẫn thi đua khen thưởng của ngành giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2 58/2011/TT-BGDĐT 12.12.2011
 
Thông tư 58 QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại học sinh ...
3 26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020
 
Thông tư 26 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh của Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT
4
22/2021/TT-BGDĐT
 
20/07/2021 Thông tư 22 Qui định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và
5
3280/BGDĐT-GDTrH
 
27/08/2020 Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và ...
6
09/2021/TT-BGDĐT
 
30/03/3021 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến
7
5512/BGDĐT-GDTrH
 
18/12/2020 V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5
8
5636/BGDĐT-GDTrH
 
10/10/2023 V/v xây dựng KHDH các môn KHTN, LS&ĐL, HĐ Trải nhiệm, Hướng nghiệp