14:33 ICT Thứ bảy, 20/04/2024
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Văn bản HC

Quyết định Khen thưởng


NGÀY SỐ CV/QĐ CẤP NỘI DUNG XEM & TẢI
02/11/2018 656/QĐ-GDĐT PGD V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong kỳ thi chọn HSG THCS cấp thành phố năm học 2018-2019 Nhấp vào!
27/03/2019   SGD Kết quả kì thi chọn HSG cấp Tỉnh năm 2019 (Kèm CV 503/SGDĐT-KT&KĐ) Nhấp vào!
09/10/2019 647 /QĐ-GDĐT PGD
V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong kỳ thi chọn HSGTHCS cấp thành phố năm học 2019-2020
Nhấp vào!
07/11/2019   SGD Kết quả kì thi chọn HSG cấp Tỉnh năm học 2019-2020 (kèm CV 2537/GDĐT-QLCL) Nhấp vào!
24/08/2022 2448/TTr-SNV SNV V/v đề nghị khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT thành phố Nha Trang Nhấp vào!
         
         
         
         
         
         

SNV: Sở nội vụ
SGD: Sở giáo dục
PGD: Phòng giáo dục