HỌC TRỰC TUYẾN QUA MẠNG INTERNET TUẦN 35

Tạm dừng đến trường không dừng học!

Tạm dừng đến trường không dừng học!

MỜI CÁC THẦY CÔ, CÁC EM HỌC SINH XEM THỜI KHÓA BIỂU, TẢI HỌC LIỆU TẠI ĐÂY:
Thời khóa biểu học trực tuyến tuần 36 >>Khối 9 ôn tập<<
Học liệu các môn học khối 6 >> Xem và tải <<
Học liệu các môn học khối 7 >> Xem và tải <<
Học liệu các môn học khối 8 >> Xem và tải <<
Học liệu các môn học khối 9 >> Xem và tải <<
Đề cương ôn tập, bài tập hỗ trợ Tuyển sinh 10 năm học 2021-2022 >> Xem và tải <<

Đường link, mật khẩu các lớp học qua Zoom
 

Anh văn 9

Ca 1 : 8h00 đến 9h30 : lớp 9.6
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91303986531?pwd=cDEwVDA4dHJmYVFMWDBjT2ljajhOdz09
Meeting ID: 913 0398 6531
Passcode: 123456
Anh văn 9
Ca 2: từ 9h45 đến 11h15 lớp 94
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96232930845?pwd=S2R1RmZaUmU0K1pDU1ZlVCtQbmdHUT09
Meeting ID: 962 3293 0845
Passcode: 02468